درباره دانشکده فنی انقلاب اسلامی
درباره دانشکده فنی انقلاب اسلامی

دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 تهران (انقلاب اسلامی) در میان آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای از هرنظر از جایگاه رفیعی بهره مند است، اگر معیارها و ملاکهایی چون سابقه و قدمت، تدریس اساتید ماهر فنی و باتجربه، پذیرش و تحصیل دانشجویان ممتاز در رشته های فنی، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان، ارزش مدرک تحصیلی در داخل و خارج از کشور، داشتن تفاهم نامه آموزشی با شرکتهای خودروساز ایران خودرو و ساپکو، داشتن  آزمایشگاهها، کارگاهها و کتابخانه مطلوب، تعدد رشته ها، واقع شدن در منطقه جنوب غربی تهران و مجـاورت با شرکتـهای صنعتـی کوچـک و بزرگ، ازمعیـارهای تعییـن اعتبار و اهمیـت دانشـکده باشند بدون تردید می توان گفت یکی از مهمترین و بزرگترین دانشکدههای فنی و حرفهای دانشگاه فنی و حرفهای است که از بدو تاسیس تا کنون در تربیت تکنیسنهای ماهر، شایسته و کارآفرین نقش کلیدی و مهمی داشته است. در حال حاضر قریب به 5000 نفر دانشجوی پسر در 35 رشته (1 رشته کارشناسی پیوسته، 13رشته کارشناسی ناپیوسته و 21 رشته کاردانی ناپیوسته) در5 گروه آموزشی: علوم انسانی (1 رشته)، برق و کامپیوتر (8 رشته)، مکانیک (16 رشته)، عمران و معماری (6 رشته) گروه هنر (4) مشغول به تحصیل میباشند و مجموعه پرسنل این دانشکده همواره سعی و تلاش خواهند نمود تا در جهت تحقق اهداف دانشگاه فنی وحرفه ای و آموزش عالی موثر و مفید باشند. 

https://tvct1.tvu.ac.ir/


سه شنبه 16 فروردین 1401 (1 year قبل)